Centre for High North Logistics har fått tilsagn om tilskudd til Beredskapslaboratorium

Centre for High North Logistics har fått tilsagn om tilskudd fra TFFK på 1,336 millioner som utgjør 50% av budsjettert prosjekt på ca. 2,7 millioner NOK til prosjektet Beredskapslaboratorium Finnmark 2.0.

Dette prosjektet er videreutviklet fra forprosjektet med samme navn, men har et større omfang enn tidligere.

Prosjektet fokuserer på tre hovedområder: Nettverk, etter- og videreutdanning, samt øving.

Grunnlaget for prosjektet er å bidra til økt kunnskap om og kapasitet til forebygging og håndtering av uforutsette hendelser som krever økt beredskap i nordområdene. Prosjektet har potensial til å vise hvordan man kan utnytte beredskapsressurser på tvers av offentlige- og næringsaktører og med det bidra til en viktig del av bærekraftig utvikling i Arktis.


CHNL er veldig glad for støtten, og ser fram mot samarbeidet med de involverte partnerne. Prosjektet er veldig viktig for å styrke den regionale kompetansen innen beredskap, spesielt i Øst-Finnmark.

Kontaktpersoner:

Kjell Stokvik, Senterleder E-mail: Kjell.Stokvik@nord.no

Øyvind Friskilä, Prosjektleder E-mail: Øyvind.Friskila@nord.no

Prosjektet er finansiert av:

Recent posts