Samarbeidsavtale mellom Sør-Varanger kommune og Nord universitet

I forbindelse med Kirkeneskonferansen ble det anledning å signere samarbeidsavtale mellom Sør-Varanger kommune og Nord universitet. Nord universitet er gjennom Centre for High North Logistics (CHNL) tilstede i kommunen. Avtalen ble signert av Rektor Hanne Elenora Solheim Hansen og Ordfører i Sør-Varanger kommune, Magnus Mæland.

Målsetningene med samarbeidsavtalen er å bidra til å utvikle Kirkenes som vertskap for et internasjonalt kompetansesenter innenfor Arktisk logistikk og transport i samarbeid med kommunens utviklingsselskap Sør-Varanger Utvikling AS.

Avtalen regulerer også bidrag til økt kompetanse lokalt gjennom tilgjengeliggjøring av relevante utdanningstilbud, både i form av stedlige tilbud og gjennom de nye mulighetene som åpner seg med nettbaserte tilbud. Dette i samarbeid med Øst-Finnmark kunnskapssenter. Videre vil det være med på å bidra til og utvikle Kirkenes som senter for beredskap i Finnmark.

Det er også viktig for partnerne å utvikle Barentshuset til et inspirerende og relevant lærings-, forsknings- og formidlingsmiljø, der befolkningen inviteres med i dialog og aktiv deltakelse.

Recent posts